Bên Đời Hiu Quạnh

Tone

Đánh giá

 

 

|[Am] Một lần chợt nghe quê |[G] quán tôi [Am] xưa

|[G] Giọng người gọi tôi, nghe |[Em] tiếng rất nhu [Am] mỳ |

|[G] Lòng thật bình [Am] yên, mà |[G] sao buồn [C] thế

|[Am] Giật mình nhìn [F] tôi, |[G] ngồi hát bao [Am] giờ

 

|[F] [G] _ |[Am] Ah [G] Ah |[G] Ah ah ah [Am] ah |[G] _

|[Am] Ah [G] Ah |[G] Ah ah ah [Am] ah |[G] _

 

|[Am] Rồi một lần kia khăn |[G] gói đi xa 

|[Am] Tưởng rằng được [G] quên, 

thương |[Em] nhé nơi quê [Am] nhà |

|[G] Lòng thật bình [Am] yên, 

mà |[G] sao buồn [C] thế

|[Am] Giật mình nhìn [F] tôi, 

|[G] ngồi khóc bao [Am] giờ

 

|[F] …|[G] Ah [Am] Ah |[G] Ah ah ah [Am] ah |[G] 

|[Am] Ah [G] Ah |[G] Ah ah ah [Am] ah |[G] 

 

|[Am] Đường nào quạnh hiu tôi |[G] đã đi [Am] qua

|[G] Đường về tỉnh tôi có |[Em] nắng rất la [Am] đà |

|[G] Đường thật lặng [Am] yên, 

|[G] lòng không gì [C] nhớ

|[Am] Giật mình nhìn [F] quanh, 

|[G] ôi phố xa [Am] lạ

 

|[F] … [G] …|[Am] Ah [G] Ah |[G] Ah ah ah [Am] ah |[G] 

|[Am] Ah [G] Ah |[G] Ah ah ah [Am] ah |[G] 

 

|[Am] Đường nào dìu tôi đi tôi đi |[G] đến cơn [Am] say

|[G] Một lần nằm mơ, tôi |[Em] thấy tôi qua [Am] đời |

|[G] Dù thật lệ [Am] rơi, |[G] lòng không buồn [C] mấy

|[Am] Giật mình tỉnh [F] ra, |[G] ô nắng lên [Am] rồi

 

|[F] … [G] .. .|[Am] Ah [G] Ah |[G] Ah ah ah [Am] ah |[G] 

|[Am] Ah [G] Ah |[G] Ah ah ah [Am] ah |[G]