Bảy ngày phép thường niên – Trầm Uyên Khanh

Tone

Đánh giá

 

1. Bảy ngày phép thường niên đây [C]  rồi! 

[Dm]  Hai ngày đường cộng [C]  thêm

[Dm]  Chín ngày đi và về

Bảy ngày vui tràn [C]  trề 

Còn gì sung sướng [G]  hơn?

 

2. Bảy ngày phép thường niên đây [C]  rồi! 

[Dm]  Mai này về gặp [C]  em

[Dm]  Bỏ thời gian đợi chờ

Sẽ gần em nhiều [G]  giờ

Với em trọn mộng [C]  mơ 

 

ĐK: Này [C]  nhé, về đến là chắc em không ngờ 

[Dm]  Em vui reo mừng, hôn em thật lớn

[F]  Tát em thật [Em]  đau [F]  Bỏ lúc thiếu nhau

[Dm]  Quên đi ngày [G]  tháng xa cách [C]  mình

 

3. Bảy ngày phép thường niên đây [C]  rồi! 

[Dm]  Sao thời giờ chậm [C]  trôi

[Dm]  Thấy lòng như bồi hồi 

Đã từng xa em nhiều [G]  rồi

Vẫn nghe hồi hộp [C]  thôi.