Bay Cùng Mùa Xuân – N/A – Yuki Huy Nam

Tone

Đánh giá

 

Tone chuan Bbm. Capo 1 choi Am

 

Tiếng pháo giao [Am] thừa báo năm mới đã [G] về

Mọi người cùng [Em] nhau chúc nhau lời thiết [F] tha

Tiếng pháo giao [Am] thừa báo năm mới đã [G] về

Mọi người cùng [Em] nhau đón xuân vui sum [Am] vầy

 

Tiếng pháo giao [Am] thừa báo năm mới đến [G] rồi

Mọi người cùng [Em] nhau gửi nhau lộc đầu [F] năm

Tiếng pháo giao [Am] thừa báo năm mới đến [G] rồi

Mọi người cùng [Em] nhau nâng ly chúc mừng năm [Am] mới

 

Bạn ơi cùng [Am] nhau ta vui, bạn ơi cùng [G] nhau ta ca

Bạn ơi cùng [F] nhau ta đón xuân [C] về

Nhà nhà hạnh [Dm] phúc tràn đây, nhà nhà yên [Em] ấm người ơi

Chúc mừng năm [G] mới ta cùng nâng [Am] ly