Bánh Nhân Người Yêu – Color – Color

Tone

Đánh giá

 

 

[F] Trăng sáng trên đỉnh đầu sửa soạn xong [Gm] chưa anh qua nha nhanh lên luôn em ơi

[F] Hai bác thích nhân gì thập cẩm đậu [Gm] xanh anh mua mang qua luôn em ơi

[F] Qua khắp nơi phố phường nhìn bầy trẻ [Gm] thơ ngây ngô chung vui đêm trung thu

[F] Xem múa lân múa phụng rước đèn ông [Gm] sao. Tùng tùng dinh dinh dinh dinh dinh

 

Trung [F] thu là Tết thiếu nhi ai thiếu [Gm] nhi thì đi rước đèn

Trung [F] thu là Tết thiếu nhi anh hết thiếu [Gm] nhi nên qua rước nàng

Em thích chỗ [F] đông hay là chỗ vắng anh thi triển võ [Gm] công hết ga bỏ thắng

Đậu xanh thập [F] cẩm anh sẽ nhường em ăn còn anh thì [Gm] nhịn để một hồi ăn em

 

Không tặng em lồng [F] đèn cho em tấm lòng này 

Tình anh luôn đong [Gm] đầy không xa hoa cồng kềng

Em là chị Hằng [F] Nga còn anh là cung trăng

Bỏ âu lo ở đằng [Gm] xa nắm tay nhau mình tung tăng

 

[F] Trăng sáng trên đỉnh đầu sửa soạn xong [Gm] chưa anh qua nha nhanh lên luôn em ơi

[F] Hai bác thích nhân gì thập cẩm đậu [Gm] xanh anh mua mang qua luôn em ơi

[F] Qua khắp nơi phố phường nhìn bầy trẻ [Gm] thơ ngây ngô chung vui đêm trung thu

[F] Xem múa lân múa phụng rước đèn ông [Gm] sao. Tùng tùng dinh dinh dinh dinh dinh