Bạn tôi – Võ Thiện Thanh thơ Phan Minh Tấn

Tone

Đánh giá

 

1. Bạn [Am]  tôi sáng nhịn [C]  ăn lên giảng [Am]  đường

Bạn tôi sáng đạp [C]  xe 20 cây [Am]  số

Thằng đi dạy [F]  thêm, đứa làm tiếp [Em]  thị

Thằng làm quán [G]  cơm, tối [Em]  về một gói mì [Am]  tôm

2. Tối về kể chuyện nhau [Am]  nghe

Chuyện buồn [G]  vui ngày tháng xa [C]  nhà

Tối [Am]  về giọng Bắc, Trung, [Em]  Nam

Chia cùng điếu [F]  thuốc sớt chuyện vui [Am]  buồn

3. Miền Tây nước [Am]  lớn đứng ngồi không [Dm]  yên

Miền Trung lũ [Em]  lụt, [D]  suốt đêm không [Am]  ngủ

[D]  Chúng tôi vào đại [Am]  học [G]  niềm vui chưa [C]  dứt

Bao nỗi âu [Em]  lo, [Am]  dáng mẹ gầy hơn [C]  trước

[D]  Tóc ba thêm sợi [Em]  bạc

Chiều nay tin bão phương [F]  xa lòng con chua [C]  xót

Con chưa [Em]  về, chưa [E7]  về lòng thắt cơn [Am]  đau