Bạn thân tôi – Duy Anh

Tone

Đánh giá

 

[D]  Một niềm hạnh phúc trong [Bm]  cuộc đời này 

Là niềm hạnh [Em]  phúc trong khoảnh [D]  khắc này [A]  đây

Vì tôi [F#m]  biết quanh tôi có biết [D]  bao bạn bè 

Cùng tôi [Bm]  bước đi trên [Em]  đường đời mai đây

 

[D]  Khi tôi cất tiếng hát [Bm]  cho bao người 

[F#m]  Từng ngàn lời [Em]  hát xoá tan [D]  bao buồn [A]  lo

Vì tôi [F#m]  biết những lúc tôi cô [D]  đơn rất nhiều 

Bạn vẫn [G]  đến chia sớt luôn ân [A]  cần với tôi

 

ĐK: Cuộc [G]  sống quanh ta có biết [F#m]  bao điều lo 

Bạn [Em]  hãy cố gắng vững tin [A]  ta sát vai

Và [G]  đón nắng mới mang ấm [A]  áp chan hoà 

Niềm hạnh [Bm]  phúc quanh ta bao tiếng [A]  cười

 

Sẽ mãi luôn yêu [D]  đời nhé, ấm áp trong ta còn [F#m]  mãi 

Tình bạn ta [Bm]  sẽ không hề phai, không cách [A]  rời

Khắc ghi vào [G]  trong tim tôi dù ngày [Em]  mai có biết bao đổi [A]  thay

 

Có lúc tôi như gục [D]  ngã, chỉ muốn đến bên [F#m]  bạn thôi 

Cần nhiều lời [Bm]  khuyên mang niềm vui mang tiếng [A]  cười

Cảm ơn cuộc [G]  đời hôm nay vì đã [Em]  cho 

Tôi sống trong yêu [A]  thương của bạn [D]  bè