Bạn Ơi Lắng Nghe – Dân Ca Ba Na – Tốp ca thiếu nhi

Tone

Đánh giá

 

 

[C] Hỡi bạn ơi cùng [F] nhau lắng nghe

[C] Tiếng dòng suối ngoài [G] xa thì thào

[Em] Tiếng đàn cá vui [C] đùa đáy cát

[Em] Tiếng làn sóng trôi [C] xuôi ào ào.

 

[C] Hỡi bạn ơi dừng [F] chân chút đi

[C] Có nhìn thấy đàn [G] chim câu xanh

[Em] Cánh gọi nắng bay [C] về đấy lúa

[Em] Lúa mừng nắng lúa [C] reo rì rào.