Bài thơ cuối cùng – Kim Khánh thơ T.T.Kh

Tone

Đánh giá

 

1. Giận anh không nỡ nhớ không [Em]  thôi [D] 

Tôi biết làm sao được hỡi [G]  trời [Bm] 

Buồn nghiêm thơ [Em]  thẩn hồn eo [Am]  hẹp

[D]  Ai nhớ người không biết nhớ [B7]  lời

 

2. Từ nay anh hãy bán thơ [Em]  anh [D] 

Xin để riêng tôi với một [G]  mình [Bm] 

Những cánh hoa [Em]  lòng chừ không [Am]  đẹp

[B7]  Thì đem mà đổi lấy hư [Em]  vinh

 

ĐK: Năm lại năm [Bm]  qua cứ muốn [Em]  yên

[Bm]  Mà phương trời gió chẳng làm [Em]  quên

Mà người vì [Am]  lỡ duyên thầm [G]  kín

Lại chính là [D]  anh anh của [B7]  em

 

3. Là giết đời nhau đấy biết [Em]  không [D] 

Chỉ để người xem chuyện riêng [G]  lòng [Bm] 

Giận anh tôi [Em]  viết dòng dư [Am]  lệ

[B7]  Là chút dư hương điệu cuối [Em]  cùng.