Bài không tên số 4

Tone

Đánh giá

 

(*) |[Em] _ |[E7] _ |[Am] _ |[Em] _

|[Am] _ – [D] _ |[G] _ |[B♭] _

|[Em] _ Khóc cho |[Em] vơi đi những nhục |[Am] hình

Nói |[D] cho quên đi những tội |[G] tình

Đời |[Em] con gái cũng cần dĩ |[B] vãng

Mà |[B] em tôi chỉ còn |[Em] tương lai

 

|[Em] _Mai về |[Em] sau nước mắt |[E] có cạn

Khi |[Am] ra đời thương cho |[Em] đàn con

Triệu |[Am] người quen có [D] mấy |[G] người thân

Khi |[B] lìa trần có mấy |[Em] người đưa.

 

|[D] _Lệ xóa |[G] cho em được |[G] không những kỷ niệm |[Em] đắng

|[Em] _Lời nói |[Am] yêu thương ngày |[Bm] xưa có trở |[Em] về tìm

 

|[B] _Đến cho |[Em] em giấy phút |[Am] mặn nồng

Giữ |[D] cho em mái |[G] tóc bồng

Lời |[Em] anh nói sẽ còn (**) |[B] mãi đấy

Chuyện |[B] mai sau xin gửi |[Em] trên tay

 

Quay lại (*) đến (**) nhảy xuống

|[B] _ |[B] _ |[Em] _ |[Am] _

|[Em(b5)] _ |[E] _ ||