Bài hát sau cùng – Vinh Sử

Tone

Đánh giá

 

Êm êm tiếng [Am]  tiêu vút cao giữa đêm

Anh hát ru [Dm]  em bài [E7]  hát sau [Am]  cùng

 

1. Rồi hừng [Am]  sáng mai [E7]  đây qua giấc ngủ [Am]  dài

Tìm chẳng thấy tay [C]  nhau vì anh đã [Dm]  xa

Khi biết [Am]  anh bỏ [F]  đi không nói [Dm]  năng gì chắc em sầu [E7]  bi

 

Người [Am]  yêu vẫy tay chào em, tình [A]  yêu kiếp sau hàn [Dm]  huyên

Anh không muốn [G]  xa người [C]  tình lòng anh không [Dm]  muốn bao [E7]  giờ

Vì xa em [Am]  nghĩa là [F]  vỡ linh hồn [Am]  anh

 

2. Mộng đẹp [Am]  chúc em [E7]  mang trong giấc ngủ [Am]  mềm

Và lời hát bên [C]  tai còn văng vẳng [Dm]  êm

Tuy trốn [Am]  đi tình [F]  yêu em vẫn muôn [Dm]  đời chẳng bao giờ [E7]  nguôi

 

Tình [Am]  yêu vẫy tay chào nhanh người [A]  yêu hiểu cho lòng [Dm]  anh

Khi quen biết [G]  nhau một [C]  điều mà anh chưa [Dm]  nói

Em [E7]  tưởng đời anh đen [Am]  tối là [F]  lý do mình xa [Am]  nhau

 

Ù [Am]  ú u [G]  u ù u ú u [Am]  ù, ù ú u [C]  u ù u ú u [Dm]  u

ù ú [Am]  u ù [F]  ú u ú [Dm]  u ù, ù ú [E7]  u