Bài cho em – Từ Công Phụng – năm: 1965

Tone

Đánh giá

 

 

[G]  Chiều nay ngồi [D7]  viết riêng cho [Em]  em

Cho [D7]  em bài hát êm [G]  đềm trôi theo [C]  từng tiếng tơ [D7]  mềm

Nhờ mây gửi đến [C]  riêng cho em

Cho em [Am]  ngàn lời yêu thương trôi trên [G]  nụ cười phong [Bm]  kín

Mùa thu chợt [D7]  đến trong cô đơn

Buồn [Am]  bay lên mờ [Bm]  lấp khung [G]  trời chiều lạnh [D7]  lùng

[Bm]  Trời còn gọi tiếng mưa đêm [Am6]  nay

Mưa [Bm]  ơi đừng [Bm7]  làm buồn mắt [Em7]  em thơ [G]  ngây [Cm] 

Ô hay mùa [Em]  thu đến bao [G]  giờ

Mưa [Bm]  bay buồn [D7]  giăng mắc khung [Em]  trời

[G]  Người tìm về trên đó [D7]  để nhìn làn môi [C]  thắm

Cớ sao em [G]  còn buồn để [D7]  mùa thu đến rồi [G]  đi

Dòng sông nào [D7]  vắng xa chưa [Em]  em

[D7]  Ru lên hồn tuổi thơ [G]  này thêm một [C6]  lần chuốc u [D7]  buồn

Hồn lên ngàn phím [C]  tơ vương êm

Ru [Am]  em bằng lời ca đêm ru [G]  lên tuổi buồn em [Bm]  mang

Dòng sông rồi vắng xa thôi [D7]  em

Đời [Am6]  trôi theo ngày [Bm]  tháng mang [G]  nhiều kỷ niệm [D7]  buồn [Bm] 

Tuổi thơ còn có mơ không [D7]  em

Hay trôi miệt [Bm7]  mài ngày tháng [Em7]  trong cô [G]  liêu.