Bài Ca Tình Yêu

Tone

Đánh giá

 

|[C]  Một chiều thênh thang, về |[F] nơi con sóng tràn<br />

|[Bb] Nơi đây bình yên một màu |[F] xanh gió trong lành...<br />

|[C] Rì rào biển hát, gửi |[F] mây ngàn khúc ca<br />

Theo cơn |[Bb] gió trôi miên ma<br />

|[F] Chút mơ hồ<br />

<br />

|[C] Ngồi kề bên em, bờ |[F] cát trắng sóng xô<br />

|[Bb] Ngồi nghe biển hát lời tình |[F] yêu rất dịu dàng<br />

|[C] Nhìn con |[Am] thuyền trôi, |[F] xa xôi ngàn khơi em|[Em]  nhé...<br />

Trọn |[F] đời yêu không |[G] thôi<br />

<br />

Nhịp : 2/4<br />

|[C] Hát cho mùa |[G] đông thôi giá |[Am] băng, gọi |[Em] nắng tô xuân |[F] hồng<br />

|[Em] Về bên lứa |[Am] đôi mùa hạnh |[Dm7] phúc, có |[F] lũ chim ca |[G] vui<br />

|[C] Mình cùng |[G] chung say ước |[Am] mơ, nhẹ |[Em] nắm đôi bàn |[F] tay<br />

|[Em] Kề vai lãng |[Am] du , dìu nhau |[Dm7] đến nơi bất |[F]  tận yêu |[G] thương... <br />

<br />

|[F] Gần em bên con |[G] sóng xô bờ |[Am] cát<br />

|[Dm7] Anh viết khúc ca gửi |[F] gió Gọi |[G] con thuyền tình |[C] yêu...<br />

|[F] Gần em bên con |[G] sóng xô bờ |[Am] cát<br />

Anh |[Dm7] viết khúc ca gửi |[F] gió Kể |[G] câu chuyện tình |[C] yêu...<br />

</p>