Bài ca Tết cho em – Quốc Dũng

Tone

Đánh giá

 

Tết [F]  này anh không thèm kẹo [C]  mứt

Vì đã có môi [Dm]  em thơm ngọt tựa sen [F]  hồng

Tết [Dm]  này anh không thèm đi [Gm]  chơi

Xi-nê hay nhạc [Dm]  hội, Đà Lạt hay Vũng [C]  Tàu

Vì [F]  đã có em đem lại mộng [Gm]  đời

Tô thêm vào lòng [C]  người chan [Am]  chứa mọi nguồn [C]  vui

Tết [Gm]  này anh không thèm đốt [Bb]  pháo

Vì tiếng cười [C]  em rộn rã lòng anh [F]  rồi

Tết [Am]  này anh không thèm chơi đánh [Dm]  bài

Vì trong vòng tay [Gm]  anh đã có em như ngọc [C]  ngà

Tết [Gm]  này anh cũng chẳng chơi hoa

Vì môi em [C]  cười như chứa cả vườn [F]  xuân