Bad boy – Đỗ Hiếu

Tone

Đánh giá

 

Vòng hợp âm: [Em] [G] [D] [Em] 

 

Giờ niềm tin [Em]  đã phai phôi

Đừng trông [G]  ngóng đôi môi

Đã xa [D]  rồi, đã không còn [Em]  đâu.

 

Này anh đừng [Em]  nói thêm chi

Đừng than [G]  trách đựơc gì

Chỉ [D]  thêm trái ngang, đắng [Em]  cay.

 

[Em]  Đã qua rồi ngày [G]  mắt môi

Tình nồng [D]  say em đâu nào hay anh dối [Em]  gian

[Em]  Cứ quay mặt em [G]  sẽ quên người

Đã tàn [D]  phai vội vàng như mây [Em]  khói.

 

ĐK:

Xin anh đừng [Em]  quay về, quay về, [G]  quay về nữa

[D]  Tim em nay đã quá lạnh [Em]  lùng

Xin anh đừng [Em]  mong chờ, mong chờ, [G]  mong chờ nữa

[D]  Anh trong em như năm tháng phai [Em]  nhoà.

 

Xin anh đừng [Em]  quay về, quay về, [G]  quay về nữa

[D]  Tim em nay đã quá lạnh [Em]  lùng

Xin anh đừng [Em]  mong chờ, mong chờ, [G]  mong chờ nữa

[D]  Anh trong em như năm tháng phai [Em]  nhoà.

 

* You're the [Em]  bad boy, bad boy, [G]  bad boy

You're the [D]  bad boy, bad [Em]  boy

You're the [Em]  bad boy, bad boy, [G]  bad boy

You're the [D]  bad boy, bad [Em]  boy.