Bắc Thích Ăn Chín – Tuấn Cry – Tuấn Cry

Tone

Đánh giá

 

 

 Xuất [Fm] thân là trai Bắc Ninh tôi lấy miếng trầu làm đầu câu chuyện

Người Bắc [Fm] Ninh vốn trọng chữ tình nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện.

Bắc [Fm] Ninh có bánh phu thê đàn ông phải có máu dê trong người

Nhìn [Fm] ai cũng tưởng chơi bóng vì khi đến đây ai cũng nhe răng cười

Chị [Fm] hai cầm nón quai thao, cất lên tiếng hát thanh niên nháo nhào

Đếch cần [Fm] biết ông đến từ đâu đất quan họ luôn luôn đón chào.

Phiêu [Fm] dạt từ bắc vào nam đi đến đâu cũng có cái hay 

Đi một ngày [Fm] đàng học một sàng khôn không thể thiếu được cái bắt tay.