Ba Ngọn Nến Lung Linh

Tone

Đánh giá

 

 

|[G] Ba là cây nến |[G] vàng

|[G] Mẹ là cây nến |[Bm] xanh

|[Am] Con là cây nến |[D] hồng

|[D7] Ba ngọn nến lung |[Em] linh

|[Em] a à á a |[D] a

|[D7] Thắm sáng một gia |[G] đình

 

solo đàn mandolin:

|[G] ___ |[G] ___ |[Em] ___ |[Em] ___ |[Am] ___

|[Am] ___ |[D7] ___ |[D7] ___ |[G] ___

 

|[G] Ba là cây nến |[G] vàng

|[G] Mẹ là cây nến |[Bm] xanh

|[Am] Con là cây nến |[D] hồng

|[D7] Ba ngọn nến lung |[Em] linh

|[Em] a à á a |[D] a

|[D7] Thắm sáng một gia |[G] đình |[G] ___

 

|[G] Gia đình gia |[C] đình

|[Am] Ôm ấp những ngày |[Bm] thơ

|[D] Cho ta bao kỷ niệm |[C] thương mến

|[G] Gia đình gia |[C] đình

|[Am] _ Vương vấn bước chân ta |[D] đi

|[D7] _ Ấm áp trái tim quay |[G] về

 

|[G] Gia đình gia |[C] đình

|[Am] Ôm ấp ta những ngày |[Bm] thơ

|[D] Cho ta bao kỷ niệm |[C] thương mến

|[G] Gia đình gia |[C] đình

|[Am] _ Bên nhau mỗi khi đớn |[D] đau

|[D7] _ Bên nhau đến suốt cuộc |[G] đời

 

ĐK:

|[G] Lung linh lung linh tình |[C] mẹ tình cha

|[G] Lung linh lung linh cùng |[D] một mái nhà

|[G] Lung linh lung linh cùng |[C] buồn cùng vui

|[G] Lung linh hai |[D] tiếng gia đình

 

|[G] Lung linh lung linh tình |[C] mẹ tình cha

|[G] Lung linh lung linh cùng |[D] một mái nhà

|[G] Lung linh lung linh cùng |[C] buồn cùng vui

|[G] Lung linh hai |[C] tiếng gia |[G] đình

 

|[G] ___ |[G] ___ |[Em] ___ |[Em] ___ |[Am] ___

|[Am] ___ |[D7] ___ |[D7] ___ |[G] ___

 

|[G] Ba là cây nến |[G] vàng

|[G] Mẹ là cây nến |[Bm] xanh

|[Am] Con là cây nến |[D] hồng

|[D7] Ba ngọn nến lung |[Em] linh

|[Em] a à á a |[D] a

|[D] Thắm sáng một gia |[G] đình |[G] ___

 

|[G] Gia đình gia |[C] đình

|[Am] Ôm ấp những ngày |[Bm] thơ

|[D] Cho ta bao kỷ niệm |[C] thương mến

|[G] Gia đình gia |[C] đình

|[Am] _Vương vấn bước chân ta |[D] đi

|[D7] _Ấm áp trái tim quay |[G] về

 

|[G] Gia đình gia |[C] đình

|[Am] Ôm ấp ta những ngày |[Bm] thơ

|[D] Cho ta bao kỷ niệm |[C] thương mến

|[G] Gia đình gia |[D] đình

|[Am] _Bên nhau mỗi khi đớn |[D] đau

|[D7] _Bên nhau đến suốt cuộc |[G] đời

ĐK:

|[G] Lung linh lung linh tình |[C] mẹ tình cha

|[G] Lung linh lung linh cùng |[D] một mái [G] nhà

|[G] Lung linh lung linh cùng |[C] buồn cùng vui

|[G] Lung linh hai |[D] tiếng gia [G] đình

 

|[G] Lung linh lung linh tình |[C] mẹ tình cha

|[G] Lung linh lung linh cùng |[D] một mái [G] nhà

|[G] Lung linh lung linh cùng |[C] buồn cùng vui

|[G] Lung linh hai |[C] tiếng [D] gia |[G] đình