Ba kể con nghe

Tone

Đánh giá

 

VERSE 1

|[A] _ |[A] Khi xưa ba bé hơn |[C#m] đàn

Nghe gui|[C#m] tar rung lên không bao giờ |[F#m] xao lãng

Dây |[F#m] buông dây bấm ngân |[D] vang,

âm |[D] thanh đi khắp không |[A] gian

 

Pia|[A] no lại khó hơn |[C#m]  nhiều

Thêm đôi |[C#m] tay nhỏ bé hơn biết bao |[F#m] nhiêu

Vẫn lướt |[F#m] trên mặt đàn,

vẫn ước |[D] mơ ngập tràn

Yêu |[D] thương đi khắp không |[A] gian

 

VERSE 2

Khi |[A] ba lên tám, lên |[C#m] mười

Chơi gui|[C#m] tar không hay nên ba tập |[F#m] chơi trống

Đôi |[F#m] chân lo lắng run |[D] run,

đôi |[D] tay ba đánh lung |[A] tung

 

Bao nhiêu |[A] năm ròng rã qua |[C#m] rồi.

Bao nhiêu |[C#m] năm lặng lẽ ba vẫn hay |[F#m] cười

Ba ước mơ thật |[F#m] nhiều,

ba khát khao thật |[D] nhiều.

Ba yêu |[D] con biết bao nhiêu |[A] 

 

CHORUS

Khi nghe |[A] nhạc con nhẹ nhàng |[C#m] hơn

Khi nghe |[C#m] nhạc con là dòng |[F#m] sông,

con là cánh đồng, là |[F#m] cánh đồng

Nằm |[D] giữa khoảng trời mênh mông.

Như bà |[D] ru lúc xưa ba còn thơ |[A] 

 

Đôi khi |[A] là trưa hè đầy |[C#m] gió.

Đôi khi |[C#m] là vui đùa đầu |[F#m] ngõ,

ba là nỗi buồn, là nỗi |[F#m] buồn

Vì |[D] ba cảm lạnh hơi sương.

Ông dạy |[D] ba lớn lên sức mạnh phi |[A] thường

 

VERSE 3

Hôm |[A] nay ba có âm |[C#m] nhạc.

Ba yêu |[C#m] như yêu con chưa bao giờ |[F#m] ba chán

Cho |[F#m] con từng nốt nhẹ |[D] nhàng.

Con |[D] đem câu hát ca |[A] vang

 

Mai đây |[A] con mạnh mẽ hơn |[C#m] nhiều.

Mai đây |[C#m] con chở che cho biết bao |[F#m] điều

Cho ước mơ của |[F#m] mẹ, cho nỗi đau của |[D] mẹ.

Theo |[D] ba chăm sóc |[A] con nghe...

 

CHORUS

Khi nghe |[A] nhạc con nhẹ nhàng |[C#m] hơn

Khi nghe |[C#m] nhạc con là dòng |[F#m] sông,

con là cánh đồng, là |[F#m] cánh đồng

Nằm |[D] giữa khoảng trời mênh mông.

Như bà |[D] ru lúc xưa ba còn thơ |[A] 

 

Đôi khi |[A] là trưa hè đầy |[C#m] gió.

Đôi khi |[C#m] là vui đùa đầu |[F#m] ngõ,

ba là nỗi buồn, là nỗi |[F#m] buồn

Vì |[D] ba cảm lạnh hơi sương.

Ông dạy |[D] ba lớn lên sức mạnh phi |[A] thường

 

CHORUS 

Khi nghe |[A] nhạc con nhẹ nhàng |[C#m] hơn

Khi nghe |[C#m] nhạc con là dòng |[F#m] sông,

con là cánh đồng, là |[F#m] cánh đồng

Nằm |[D] giữa khoảng trời mênh mông.

Như bà |[D] ru lúc xưa ba còn thơ |[A] 

 

Khi nghe |[A] nhạc con nhẹ nhàng |[C#m] hơn

Khi nghe |[C#m] nhạc con là dòng |[F#m] sông,

con là cánh đồng, là |[F#m] cánh đồng

Nằm |[D] giữa khoảng trời mênh mông.

Như bà |[D] ru lúc xưa ba còn thơ |[A] 

 

Đôi khi |[A] là trưa hè đầy |[C#m] gió.

Đôi khi |[C#m] là vui đùa đầu |[F#m] ngõ,

ba là nỗi buồn, là nỗi |[F#m] buồn

Vì ba cảm lạnh hơi |[D] sương.

Ông dạy ba lớn |[D] lên sức mạnh phi |[A] thường

 

VERSE 3

Hôm |[A] nay ba có âm |[C#m] nhạc.

Ba yêu |[C#m] như yêu con chưa bao giờ |[F#m] ba chán

Cho |[F#m] con từng nốt nhẹ |[D] nhàng.

Con |[D] đem câu hát ca |[A] vang

 

Mai đây |[A] con mạnh mẽ hơn |[C#m] nhiều.

Mai đây |[C#m] con chởche cho biết bao |[F#m] điều

Cho ước mơ của |[F#m] mẹ, cho nỗi đau của |[D] mẹ.

Theo |[D] ba chăm sóc |[A] con nghe... |[A] _