As We Gather /The Steadfast Love Of The Lord – Tom Coomes – Maranatha

Tone

Đánh giá

 

 

(ENGLISH)

Intro:

[D] La La La [G] Laaa [Asus4] La

[D] La La La [G] La [Asus4] 

 

Verse 1:

[D] As we [F#m] gather may Your [G] Spirit work [Asus4] within us [Asus2] 

[D] As we [F#m] gather may we [G] glorify Your [Asus4] Name [Asus2] 

[G] Knowing [Asus2] well that as our [D] hearts be[A/C#] gin to [Bm7] worship

[Bm7] 

[Em] We'll be [Asus2] blessed because we [D] came [G/A] 

 

Verse 1:

[D] As we [F#m] gather may Your [G] Spirit work [Asus4] within us [Asus2] 

[D] As we [F#m] gather may we [G] glorify Your [Asus4] Name [Asus2] 

[G] Knowing [Asus2] well that as our [D] hearts be[A/C#] gin to [Bm7] worship [Bm7] 

[Em] We'll be [Asus2] blessed because we [D] came [A/C#] 

[Em] We'll be [Asus2] blessed because we [D] came [G/A] 

 

Instrumental (Verse 1 - flute solo):

[D] As we [F#m] gather may Your [G] Spirit work [Asus4] within us [Asus2] 

[D] As we [F#m] gather may we [G] glorify Your [Asus4] Name [Asus2] 

[G] Knowing [Asus2] well that as our [D] hearts be[A/C#] gin to [Bm7] worship [Bm7] 

[Em] We'll be [Asus2] blessed because we [D] came [A/C#] 

[Em] We'll be [Asus2] blessed because we [D] came [G/A] 

 

Verse 2:

[D] The steadfast [F#m] love of the [G] Lord never [Asus4] ceases [Asus2] 

[D] His mercies [F#m] never [G] come to an [Asus4] end [Asus2] 

[G] They are [Asus4] new every morning, [D] new every [Bm7] morning [Bm7] 

[Em] Great is thy [Asus4] faithful[D] ness [A/C#] oh [Bm7] Lord [Bm7] 

[Em] Great is thy [Asus4] faithful[D] ness [A/C#] oh [Bm7] Lord [Bm7] 

[Em] Great is thy [Asus4] faithful[D] ness

 

Interlude:

[D] La La La [G] Laaa [Asus4] La

 

Verse 2:

[D] The steadfast [F#m] love of the [G] Lord never [Asus4] ceases [Asus2] 

[D] His mercies [F#m] never [G] come to an [Asus4] end [Asus2] 

[G] They are [Asus4] new every morning, [D] new every [Bm7] morning [Bm7] 

[Em] Great is thy [Asus4] faithful[D] ness [A/C#] oh [Bm7] Lord [Bm7] 

[Em] Great is thy [Asus4] faithful[D] ness [A/C#] oh [Bm7] Lord [Bm7] 

[Em] Great is thy [Asus4] faithful[D] ness

 

Interlude:

[D] La La La [G] Laaa [Asus4] La

[D] La La La [G] La [Asus4] 

 

Verse 1:

[D] As we [F#m] gather may Your [G] Spirit work [Asus4] within us [Asus2] 

[D] As we [F#m] gather may we [G] glorify Your [Asus4] Name [Asus2] 

[G] Knowing [Asus2] well that as our [D] hearts be[A/C#] gin to [Bm7] worship

[Em] We'll be [Asus2] blessed because we [D] came [A/C#] 

[Em] We'll be [Asus2] blessed because we [D] came [G/A] 

 

Outro:

[Em] We'll be [A] blessed because we [D] came [A/C#] 

[D] La La La [G] Laaa [Asus4] La

[D] La La La [G] La [Asus4] 

[D] La La La [G] Laaa [Asus4] La

[D] La La La [G] La [Asus4] 

[D] La La La [G] Laaa [Asus4] La

[D] La La La [G] La [Asus4] 

[D] La La La [G] Laaa [Asus4] La

[D] La La La [G] La [Asus4] 

 

(VIETNAMESE)

Verse 1: (As We Gather)

Trong Danh Chúa chúng con quay quần cùng ngợi ca chúc tôn. 

Dâng lên Chúa tất cả tấm lòng ngập tràn yêu thương. 

Chúa hỡi, xin Ngài ngự nơi đây chúng con đang mong chờ. 

Xuống phước, ban ơn, thêm niềm vui tươi mới. 

Lúc chúng con đến tôn thờ Ngài.

 

Verse 2: (The Steadfast Love Of The Lord)

Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn. 

Lòng thương xót Chúa rộng lớn chẳng đổi thay. 

Tình yêu Chúa ban cho mỗi ngày, mới với tôi mỗi ngày. 

Lớn thay, sâu thay, rộng 

thay tình yêu Chúa ban cho dư dật luôn.