Áo xanh – Tuấn Khanh (trẻ)

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Ngày em sinh ra ở [C]  nơi con phố không [G]  tên trên trần [Dm]  gian tôi

Đời chưa nghe vui từng [C]  đêm nghe tiếng gió [G]  reo cho lòng [Dm]  nao nao

Mẹ may cho chiếc áo [C]  xanh, mong đời [F]  em thơm [Dm]  lành

[Bb]  Ôi, áo [C]  xanh như [Dm]  đời

 

[Dm]  Ngủ ngoan em tôi mồ [C]  hôi hay nước mắt [G]  rơi của mẹ [Dm]  tôi rơi

Ngày sau ai hay đời [C]  em với chiếc áo [G]  xanh có nhiều [Dm]  yên vui

Cầu xin cho sớm mai [C]  kia cuộc đời [F]  em thơm [Dm]  lành

[Bb]  Như áo [C]  xanh hôm [Dm]  nào, [Bb]  Như áo [C]  xanh hôm [Dm]  nào

[Bb]  Như áo [A7]  xanh hôm [Dm]  nào 

 

Giữ chiếc áo ngày [C]  mai sợ sẽ phai màu

Thế giới hỡi hãy thêm màu [Dm]  xanh áo em

Giữ chiếc áo từng [C]  đêm từng đêm em gối đầu

Giữ mãi nhé áo xanh mẹ [Dm]  trao ước mơ … ố [A7]  ô

 

[Dm]  Ngày như thoi đưa rồi [C]  mai như chiếc áo [G]  xanh em về [Dm]  nơi đâu

Đời đưa chân em còn [C]  không hỡi chiếc áo [G]  xanh với mộng [Dm]  mơ xưa

Mẹ ơi xin giữ áo [C]  xanh bên mộng [F]  xưa thơm [Dm]  lành

[Bb]  Ôi, áo [C]  xanh hôm [Dm]  nào, [Bb]  Ôi, áo [C]  xanh như [Dm]  đời

[Bb]  Ôi áo [A7]  xanh như [Dm]  đời