Áo Lụa Hà Đông

Tone

Đánh giá

 

 

Nắng Sài [Em] Gòn anh đi mà chợt [Em] mát

Bởi vì [Am] em mặc áo lụa Hà [Em] Đông

Anh vẫn [C7M] yêu màu áo ấy vô [B7] cùng

Anh vẫn [F#dim7] yêu màu áo ấy vô [B7] cùng

 

Anh [Em] vẫn nhớ em [Em/D#] ngồi đây tóc [Em/D] ngắn [Em/C#] 

Mà mùa [F#dim] Thu dài [B7] lắm ở chung [Em] quanh

Linh hồn [Am] anh vội [] vã vẽ chân [G] dung

Bay vội [F#dim] vã vào trong hồn mở [B7] cửa

 

Em chợt [Am] đến, chợt [Am/G#] đi, anh [Am/G] vẫn biết [Am/F#] 

Trời chợt [Em] mưa, chợt [F#dim] nắng chẳng gì [] đâu

Nhưng sao [C#dim] đi mà [Cdim] không bảo gì [B7] nhau?

Để anh [F#dim ] gọi tiếng thở buồn vọng [B7] laị ....

 

Em ở [Em] đâu, hỡi [Em ] mùa Thu tóc [Em7/D] ngắn? [Em/C#] 

Giữ hộ [Am] anh màu [] áo lụa Hà [G] Đông

Anh vẫn [B7] yêu màu áo ấy vô [F#dim7] cùng [B7] 

Anh vẫn [Am] yêu màu [B7] áo ấy vô [Em] cùng...

Anh vẫn [Am] yêu màu [B7 ] áo ấy em [Em] ơi