Anh yêu tuyệt vời (Anh number one) – Ngọc Sơn (trẻ)

Tone

Đánh giá

 

1. Này người yêu [Am]  hỡi anh numbe [Dm]  rone

Trong trái tim [G]  này mumber [C]  one

Suốt cuộc [F]  đời number [Dm]  one

Sông cạn đá [E]  mòn và dù sao đi nữa

Anh vẫn number [Am]  one!.

 

ĐK: Dịu [Am]  êm như ánh sao trời

[D]  Sáng soi khắp nơi nơi

Chàng [Am]  đã đến ôi tuyệt vời

Từ [Am]  những giây phút ban đầu

[G]  Hiến dâng hết [Am]  cho người

Và sẽ mãi yêu người thôi

Đường [Dm]  tình nào được mấy ai

Chấp [Am]  nhận thật nhiều đắng cay

[F]  Hỡi người dấu [E]  yêu của tôi

Xin đừng đã nghi xin anh đừng hững [E]  hờ

 

2. Này người yêu [Am]  hỡi anh number [Dm]  one

Trong trái tim [G]  này mumber [C]  one

Suốt cuộc [F]  đời number [Dm]  one

Sông cạn đá [E]  mòn và dù sao đi nữa

Anh vẫn number [Am]  one!.

 

Lá la là [Dm]  lá la la la [G]  là

Lá la là [C]  lá la là la lá [F]  là

Lá là là [Dm]  lá la là lá [E]  anh vẫn number [Am]  one