Anh thích em như xưa – Hồ Duy Minh

Tone

Đánh giá

 

Anh đã [Em]  nói rằng, dù ra [C]  sao

Dù thế [D]  nào, ta vẫn như [Bm]  vậy

Vẫn như ngày [Am]  nào thôi em [C]  hỡi

Đừng bon [D]  chen cuộc sống đua [B7]  đòi.

 

Dẫu vẫn [Em]  biết đời luôn thay [C]  đổi

Nhưng đổi [D]  thay là ở con [Bm]  người

Anh mong [Am]  rằng một ngày em sẽ [C]  hiểu

Và em [Am]  sẽ quay về bên [D]  anh

Đừng đam [B7]  mê (nữa) người [Em]  ơi.

 

Anh ghét em ham [Em]  chơi, ghét em thích đua [G]  đòi

Ghét em sống buông [Am]  lơi những đêm dài tăm [B7]  tối

Anh thích em như [Em]  xưa, dễ thương, rất ngoan [G]  hiền

Dẫu em chẳng chưng [Bm]  diện mà vẫn đẹp tự [Em]  nhiên.

 

Anh nghét em xa [Em]  hoa, ghét em sống sa [G]  đoạ

Ghét em tính chảnh [Am]  choẹ, một tâm hồn buồn [B7]  tẻ

Anh thích em như [Em]  xưa, nói năng rất nhẹ [G]  nhàng

Em chẳng sống phũ [Am]  phàng người [B7]  ơi, người đã đổi thay [Em]  rồi.