Anh sáu xị – Châu Nhật Hoàng

Tone

Đánh giá

 

Xóm của [Gm]  tui có anh sáu xị

Dáng đi hai [C]  hàng trông thấy vui [Gm]  vui

Chiều [F]  nay ảnh đến nhà [D7]  tui

Tay cầm chai [F]  rựợu kêu tui đi mua [Gm]  mồi

 

Thấy ảnh [F]  vui nên tui cũng [Gm]  khoái

Bước vô sau [C]  nhà có món chi [Gm]  không?

Hồi [F]  lâu tui bước ra thật [Dm]  mau

Trên tay cầm một ký [F]  khô cá [Gm]  kèo

 

Hò [G]  zô...anh sáu xị [C]  ơi...

Mình nhậu lai [Gm]  rai chớ đừng quá chén

Đùng cho bà [F]  xã buồn phiền rầy [Bb]  la

Ta [G]  ngồi...ta [Gm]  ngồi...đây nhậu chút [C]  thôi

Rồi mai [D7]  thức giấc cùng [F]  nhau ra [Gm]  đồng

 

Chiều [Gm]  nay hai đứa mình [C]  vui

Mình ngồi bên nhau kể chuyện lối [Gm]  xóm

Hàn [D7]  uyên tâm [F]  sự chuyện đời nhà [Bb]  nông

Tuy [G]  nghèo...tuy [Gm]  nghèo nhưng dạ trắng [C]  trong

Nhà nông chất [D7]  phát quang năm lo cấy [Gm]  cày

 

Tuy [G]  nghèo...tuy [Gm]  nghèo nhưng rất hiền [C]  lương

Bà con lối [D7]  xóm ai ai cũng [Gm]  mừng