Anh sáu xị – Châu Nhật Hoàng – Đông Phương Tường

Tone

Đánh giá

 

 

 Xóm của [Gm] tui có anh sáu xị

Dáng đi hai [C] hàng trông thấy vui [Gm] vui

Chiều [F] nay ảnh đến nhà [D7] tui

Tay cầm chai [F] rựợu kêu tui đi mua [Gm] mồi

 

Thấy ảnh [F] vui nên tui cũng [Gm] khoái

Bước vô sau [C] nhà có món chi [Gm] không?

Hồi [F] lâu tui bước ra thật [Dm] mau

Trên tay cầm một ký [F] khô cá [Gm] kèo

 

Hò [G] zô...anh sáu xị [C] ơi...

Mình nhậu lai [Gm] rai chớ đừng quá chén

Đùng cho bà [F] xã buồn phiền rầy [Bb] la

Ta [G] ngồi...ta [Gm] ngồi...đây nhậu chút [C] thôi

Rồi mai [D7] thức giấc cùng [F] nhau ra [Gm] đồng

 

Chiều [Gm] nay hai đứa mình [C] vui

Mình ngồi bên nhau kể chuyện lối [Gm] xóm

Hàn [D7] uyên tâm [F] sự chuyện đời nhà [Bb] nông

Tuy [G] nghèo...tuy [Gm] nghèo nhưng dạ trắng [C] trong

Nhà nông chất [D7] phát quang năm lo cấy [Gm] cày

 

Tuy [G] nghèo...tuy [Gm] nghèo nhưng rất hiền [C] lương

Bà con lối [D7] xóm ai ai cũng [Gm] mừng