Ánh sáng của đời tôi – Minh Châu

Tone

Đánh giá

 

[Am]  Em đã cất bước quay mặt [Em]  đi vội vàng 

[Am]  Chuyện hôm qua khiến cho lòng [Em]  ta ngỡ ngàng 

[F]  Giữa căn phòng [C]  im tiếng người 

[Dm]  Ngoài kia gió [Am]  gào mưa vẫn [E]  rơi.

 

[Am]  Mong em sẽ thứ tha lời [Em]  nói vô tình 

[Am]  Giờ đây giữa trái tim còn [Em]  in bóng hình 

[F]  Có em kề [C]  bên nói cười 

[Dm]  Người là ánh [Em]  sáng của đời [Am]  tôi.

 

[C]  Khi em đã bước đi chẳng [G]  quay trở về 

[F]  Nghe như trong lòng anh băng [C]  giá tái [G]  tê 

Anh [F]  mới hay rằng [C]  trái tim đã [G]  hiến dâng [Am]  người 

[F]  Đời anh vô nghĩa khi lìa [G]  xa người ơi.

 

[C]  Cơn giông tố nhỏ nhoi rồi [G]  sẽ phai tàn 

[F]  Xin bao dung để tình yêu [C]  mãi chứa [G]  chan 

[F]  Cõi thiên đàng [C]  sẽ hoang tàn [G]  nếu vắng [Am]  em 

[F]  Ngàn trăng sao nhớ [G]  em đêm [C]  đêm.