ANH NGƯỜI CHIẾN SỸ CÔNG AN – Mưu Anh Tuấn – Mưu Anh Tuấn

Tone

Đánh giá

 

capo 3

 

[C] Anh, người chiến sỹ Công [Dm] an

Bảo vệ an [Dm] ninh, cho dân yên [G] bình

[F] Cho, đàn trẻ thơ [Dm] 

Sớm hôm đến [G] trường, đùa vui hát [Em] ca 

 

[C] Cho, dù bão táp phong [Dm] ba

Gặp bao gian [Dm] nan, anh luôn vững [G] vàng

[F] Trong, hiểm nguy gian [Dm] khó

Lặng lẽ âm [G] thầm, chiến đấu quên [C] mình 

 

Tình yêu đất [Am] nước, 

Đã nuôi [Em] anh, thành người chiến [G] sỹ

Trọn một niềm [F] tin, 

Mang cho [Em] đời, cuộc sống yên [G] vui 

 

Cùng anh tiếp [Am] bước 

Quyết hy [G] sinh, không tiếc thân [Em] mình

Tuổi xuân dâng [F] hiến, 

Cho cuộc [Em] đời, mãi mãi xanh [C] tươi 

 

[C] Anh, người chiến sỹ Công [Dm] an

Bản lĩnh nhân [Dm] văn, khó khăn không [G] màng

[F] Trong, màn đêm sương [Dm] gió

Chiến đấu kiên [G] cường, vì dân quên [C] mình.