Anh muốn em sống sao

Tone

Đánh giá

 

Intro

|1 |17

 

Verse 1:

Từ |[Dm] sâu trong đôi mắt |[Dm] này

Anh hờ |[Gm] hững Không như bao |[Gm] ngày

|[C] Phải chăng nơi chốn |[C] đây

Để anh vội |[F] đến Và rồi vội |[A7] đi

 

|[Dm] Phải chi anh thấu |[Dm] hiểu

Rằng em |[Gm] đã Yêu anh rất |[Gm] nhiều

Nói đi |[Bb] anh người ơi

Giờ anh muốn |[A7] em Phải sống |[Dm] _sao

 

Hạnh |[Dm] phúc đâu dễ kiếm |[Dm] tìm

Em vẫn |[Gm] đứng đây Chờ anh đi |[Gm] tìm

|[C] Lúc anh không còn |[C] ai hết

Hãy ở |[F] yên Em sẽ đi |[A7] kiếm

 

|[Dm] Bởi em yêu người |[Dm] vô cớ

Vì đã |[Gm] lỡ Nhận hết |[Gm] đau buồn

Nói đi |[Bb] anh người ơi

Giờ anh muốn |[A7] em Phải sống |[Dm] _ sao

 

Chorus:

Anh chỉ |[Dm] đến Bên em lúc |[Dm] buồn

Vậy những ngày |[Gm] vui Anh về nơi |[Gm] đâu

Anh chỉ |[C] đến Bên em lúc |[C] say

Vì hết |[F] say Anh đâu ở |[A7] đây

 

Anh là |[Dm] ai Đi qua chốn |[Dm] này

Còn em là |[Gm] ai Trong cuộc đời anh |[Gm] _đây

Nói đi |[Bb] anh người ơi

Vì sao anh |[A7] nỡ Yêu em như |[Dm] _vậy

 

Midtro:

|65 |81

 

Verse 2:

Hạnh |[Dm] phúc đâu dễ kiếm |[Dm] tìm

Em vẫn |[Gm] đứng đây Chờ anh đi |[Gm] tìm

|[C] Lúc anh không còn |[C] ai hết

Hãy ở |[F] yên Em sẽ đi |[A7] kiếm

 

|[Dm] Bởi em yêu người |[Dm] vô cớ

Vì đã |[Gm] lỡ Nhận hết |[Gm] đau buồn

Nói đi |[Bb] anh người ơi

Giờ anh muốn |[A7] em Phải sống |[Dm] _ sao

 

Anh chỉ |[Dm] đến Bên em lúc |[Dm] buồn

Vậy những ngày |[Gm] vui Anh về nơi |[Gm] đâu

Anh chỉ |[C] đến Bên em lúc |[C] say

Vì hết |[F] say Anh đâu ở |[A7] đây

 

Anh là |[Dm] ai Đi qua chốn |[Dm] này

Còn em là |[Gm] ai Trong cuộc đời anh |[Gm] _đây

Nói đi |[Bb] anh người ơi

Vì sao anh |[A7] nỡ Yêu em như |[Dm] _vậy

 

Anh chỉ |[Dm] đến Bên em lúc |[Dm] buồn

Vậy những ngày |[Gm] vui Anh về nơi |[Gm] đâu

Anh chỉ |[C] đến Bên em lúc |[C] say

Vì hết |[F] say Anh đâu ở |[A7] đây

 

Anh là |[Dm] ai Đi qua chốn |[Dm] này

Còn em là |[Gm] ai Trong cuộc đời anh |[Gm] _đây

Nói đi |[Bb] anh người ơi

Vì sao anh |[A7] nỡ Yêu em như |[Dm] _vậy

 

Nói đi |[Bb] anh người ơi

Vì sao anh |[A7] nỡ Xa |[Dm] lìa ||