Anh không muốn ra đi (其实不想走)

Tone

Đánh giá

 

|[D]  |[D]  |[Em]  |[Em]  |[Bm]  |[Bm]  |[Em]  |[A] 

|[D]  |[D]  |[G]  |[G]  |[Bm]  |[Bm]  |[Em]  |[A] 

 

|[D] _Em hay trách móc vu vơ, |[A] _anh cho em nỗi mong chờ

|[Bm] _Và rồi chợt bước đến_|[F#m]  khi lẻ loi

|[G] _Yêu em như thế sao_|[D]  không như sóng cuộn trào

|[Em] _Bên em hôm nay mà |[Gm] mãi chốn nao.

 

|[D] _Sao ta không hiểu cho nhau_|[A]  anh yêu em cũng vô bờ

|[Bm] _Đợi chờ là bỗng |[F#m] thấy như cút côi

|[G] _Bên em anh rất vui, |[D] _chia tay thấy ngậm ngùi

|[Em] _Ra đi anh lưu |[Gm] luyến hình bóng em |[A] mà thôi.

 

ĐK:

|[A] _Dù bàn chân anh |[D]  bước mà hồn sao |[F#m] chẳng rời

Đời anh vui nơi |[Bm] ấy sống bên em qua kiếp |[F#m] người

Hãy tin anh một |[G] lần thế gian kia |[F#m] muôn trùng

[Bm] Và rồi trong duyên |[Em]  kiếp sẽ trọn đời ta có |[A]  đôi.

 

Dù bàn chân anh |[D]  bước mà hồn sao |[F#m] chẳng rời

Đời anh vui nơi |[Bm] ấy sống bên em qua kiếp |[F#m] người

Hãy tin anh một |[G] lần thế gian kia |[F#m] muôn trùng

[Bm] Và rồi trong duyên |[Em]  kiếp sẽ trọn [A]  đời ta có |[D]  đôi.