Anh Đã Quen Với Cô Đơn

Tone

Đánh giá

 

Đoạn A

|[G7M] _Anh thường hay vẫn nằm |[F#m7] 

Về một ngôi nhà, |[Em7] ở một nơi chỉ [A7] có đôi |[D7M] ta

 

|[G7M] _Nơi đã có anh và |[F#m7] em xây từng câu chuyện

|[Em7] Cùng sẻ chia về [A7] những ước |[D7M] 

 

|[G7M] _Trên trời cao, muôn vì |[F#m7] sao, soi từng con đường

|[Em7] Hòa làn mây cùng [A7] gió đến |[D7M] đây

 

|[G7M] _Em đã nói sẽ ở |[F#m7] bên anh thật lâu và

|[Em7] Chẳng thể quên được [A7] những vấn |[Dsus4] vương[D] 

Đoạn B

|[G7M] Có thể anh |[F#m7] 

Chỉ là |[Em7] giấc mơ về [A7] một hạnh |[D7M] phúc

 

|[G7M] Nắng phai trên mi |[F#m7] ai [Fm7] _

Giờ em nơi |[Em7] đâu có biết [A7] chăng nơi |[D7M] này

 

|[G7M] _Có lẽ em đã |[F#m7] quên rồi

Từng |[Em7] chiếc ôm trong tiết [A7] sang trời |[D7M] trở đông

|[G7M] Những ngón tay ta |[F#m7] đan chặt [Fm7] 

Nhìn nhau thật |[Em7] lâu và chẳng cần [A7] nói điều |[Dsus4] gì [D] 

 

|[G7M] Everynight |[F#m7] Alone

Đừng để giọt |[Em7] nước mắt vẫn [A7] rơi tàn hoa |[D7M] khắp nơi thiếu em babe

 

|[G7M] Everynight |[F#m7] Alone [Fm7] _

Lại gọi |[Em7] tên những nỗi [A7] nhớ đong |[D7M] đầy

||||||||

|[G7M] _Bao đam mê cũng đã chóng phai

|[F#m7] _Yêu em ko biết đúng sai

|[Em7] _Chỉ bằng cảm [A7] xúc bằng lý |[D7M] trí bằng tất cả[D7] những |[G7M] gì anh có

Hay em cho |[F#m7] _khi hai con tim lệch nhịp

Anh |[Em7] có cố gắng thế nào, [A7] em cũng không hiểu được |[Dsus4] em

Như là bản thân [D] chính em.

 

Đoạn B