Anh cứ đi đi

Tone

Đánh giá

 

Tình yêu là |[Em] thế Đôi khi làm mình say |[Am] 

đôi khi làm mình ngô |[D7] nghê  Tin một người đến nỗi |[G7M] rơi lệ

Là |[C] thế Khi yêu ai chẳng cần biết |[Am] nữa

Khi thương ai thì dù trong |[F#m7b5] mưa

Vẫn cảm thấy ấm áp |[B7] dư thừa

 

Rồi khi em |[Em] thấy Anh trong tay cùng người khác |[Am] ấy

Sao em quên được khoảnh khắc |[D7] đấy Anh bên ai hạnh phúc |[G7M] như vậy

Thì |[C] thôi Buông đôi tay và để anh |[Am] đi

Xem như ta lần đầu chia |[F#m7b5] ly

Cũng là lần cuối nghĩ |[B7] suy

 

Thì anh

|[Em] Cứ đi đi hãy cứ xa em Và |[Am] đừng ngẫm nghĩ

Hạnh phúc ra |[D7] sao Yêu thương nhường nào Chỉ thêm thời |[G7M] gian lãng phí

Ừ thì |[C] anh cứ đi đi Và |[Am] đừng nhớ nhung chi

Về |[F#7] đâu khi ta đã Lạc mất |[B7] nhau

 

Mình buồn vì tim mình |[Em] đau Mình buồn thì ai thấu |[Am] đâu

Từng lời buông chưa hết |[D7] câu Nước mắt đã dâng khóe |[G7M] sầu

Đừng bên |[C] nhau nếu không vuiEm |[Am] muốn thấy anh cười

Vì |[F#7] yêu nên em xin anh cứ |[B7] đi  Bỏ mặc |[Em] em

 

Rồi khi em |[Em] thấy Anh trong tay cùng người khác |[Am] ấy

Sao em quên được khoảnh khắc |[D7] đấy Anh bên ai hạnh phúc như |[G7M] vậy

Thì |[C] thôi  Buông đôi tay và để anh |[Am] đi

Xem như ta lần đầu chia |[F#7] ly

Cũng là lần cuối nghĩ |[B7] suy

 

Thì anh

|[Em] Cứ đi đi hãy cứ xa em Và |[Am] đừng ngẫm nghĩ

Hạnh phúc ra |[D7] sao Yêu thương nhường nào

Chỉ thêm thời |[G7M] gian lãng phí

Ừ thì |[C] anh cứ đi đi Và |[Am] đừng nhớ nhung chi

Về |[F#7] đâu khi ta đã Lạc mất |[B7] nhau

 

Mình buồn vì tim mình |[Em] đau Mình buồn thì ai thấu |[Am] đâu

Từng lời buông chưa hết |[D7] câu Nước mắt đã dâng khóe |[G7M] sầu

Đừng bên |[C] nhau nếu không vuiEm |[Am] muốn thấy anh cười

Vì |[F#7] yêu nên em xin anh cứ |[B7] đi

 

Mình buồn vì tim mình |[Em] đau Mình buồn thì ai thấu |[Am] đâu

Từng lời buông chưa hết |[D7] câu Nước mắt đã dâng khóe |[G7M] sầu

Đừng bên |[C] nhau nếu không vuiEm |[Am] muốn thấy anh cười

Vì |[F#7] yêu nên em xin anh cứ |[B7] đi  Bỏ mặc |[Em] em