Anh còn nợ em – nhạc Anh Bằng – thơ Phan Thành Tài

Tone

Đánh giá

 

 

1. Anh còn nợ [Am]  em, công viên ghế [Em]  đá

Công viên ghế [Am]  đá, lá đổ chiều [Em]  êm.

Anh còn nợ [Am]  em, dòng xưa bến [G]  cũ

Dòng xưa bến [Em]  cũ, con sông êm [Am]  đềm.

ĐK: Anh còn nợ [Am]  em, chim về núi [E7]  nhạn

Trời mờ mưa [Dm]  đêm, trời mờ mưa [E7]  đêm.

Anh còn nợ [C]  em, nụ hôn vội [G]  vàng

Nụ hôn vội [Em]  vàng, nắng chói qua [Am]  rèm.

2. Anh còn nợ [Am]  em, con tim bối [Em]  rối

Con tim bối [Am]  rối, anh còn nợ [Em]  em.

Và còn nợ [Am]  em, cuộc tình đã [G]  lỡ

Cuộc tình đã [Em]  lỡ, anh còn nợ [Am]  em.