AI SẼ THAY EM YÊU LẠI ANH

Tone

Đánh giá

 

Intro

|]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ 

|]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ 

 

|[Am] _  Em đã tổn |[E] thương |[C] khi người quay |[D] bước

|[F] Đôi tay run |[G] run ôm con |[C] tim đầy vết |[E] xước

|[Am] Ta lạc mất |[E] nhau, |[C] nếu có ngày |[C] sau

|[F] Ai sẽ thay |[G] em yêu lại |[Am] anh? |[Am] _

 

|[G] Buổi chiều hôm |[G] ấy mình ngược |[Dm] hướng |[Dm] nhau

|[G] Chẳng thể quay |[G] lại được phút |[C] đầu |[C] 

|[C] Cuộc đời dạy |[C] em không hờn |[Dm] ghen biết thứ |[Am] tha

|[Bb] Tình yêu dạy |[Bb] em biết thương |[E] cho thân |[E] mình

|[E] _Ha ha |[E] ha...|[E]  |[E] 

 

ĐK: |[Am] Vì lòng quá |[G] yêu, |[F] nên mới đau |[C] nhiều

|[Dm] Nhưng không thể |[C] lấp đầy những |[Bm7(b5)] yêu thương người đã |[E7] thiếu

|[Am] Dòng lệ cứ |[G] rơi, |[F] hai tiếng "anh |[C] ơi"

|[Dm] Lần cuối, em |[C] muốn gọi "người |[Bm7(b5)] ơi chờ em |[E7] với!"

|[F] Tiếc người chẳng |[G] quay lại một |[Am] lần |[Am] 

|[F] Mà lòng đã |[G] yêu không ân |[Am] hận.|[Am] 

 

|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]

 

|[Am] Một người giữ |[E] gìn, |[G] một người đánh |[D] mất

|[F] Thanh xuân em |[G] trao giờ đem |[C] cất |[E] 

|[Am] Bên kia ấm |[E] êm, |[C] bên này mưa |[C] đêm

|[F] Ai sẽ thay |[G] em yêu lại |[Am] anh? |[Am] _

 

|[G] Buổi chiều hôm |[G] ấy mình ngược |[Dm] hướng |[Dm] nhau

|[G] Chẳng thể quay |[G] lại được phút |[C] đầu |[C] 

|[C] Cuộc đời dạy |[C] em không hờn |[Dm] ghen biết thứ |[Am] tha

|[Bb] Tình yêu dạy |[Bb] em biết thương |[E] cho thân |[E] mình

|[E] _Ha ha |[E] ha...|[E]  |[E] 

 

ĐK: |[Am] Vì lòng quá |[G] yêu, |[F] nên mới đau |[C] nhiều

|[Dm] Nhưng không thể |[C] lấp đầy những |[Bm7(b5)] yêu thương người đã |[E7] thiếu

|[Am] Dòng lệ cứ |[G] rơi, |[F] hai tiếng "anh |[C] ơi"

|[Dm] Lần cuối, em |[C] muốn gọi "người |[Bm7(b5)] ơi chờ em |[E7] với!"

 

|[Am] Bây giờ em không thể chào |[G] anh

Vì |[F] vết thương cũ em vẫn chưa |[C] lành

|[Dm] Vội vàng bước |[C] qua dù đau |[Bm7(b5)] thương em cũng |[E7] đành

|[Am] Dòng lệ cứ |[G] rơi, |[F] hai tiếng "anh |[C] ơi"

|[Dm] Lần cuối, em |[C] muốn gọi "người |[Bm7(b5)] ơi chờ em |[E7] với!"

|[F] Tiếc người chẳng |[G] quay lại một |[Am] lần |[Am] 

|[F] Mà lòng đã |[G] yêu không |[Am] lùi bước... |[Am] 

 

|]|]|]|]|]|]