Ai rồi cũng khác – Hamlet Trương

Tone

Đánh giá

 

[Dm]  Đường rộng thênh thang bước [C]  chân em đi về [Dm]  đâu

[Dm]  Lời nào cho nhau với [C]  bao niềm riêng chôn [F]  dấu

[Gm]  Đường một đường anh đi với [Dm]  đường một đường em bước

Từ [C]  nay duyên đã cạn, tình đã [A7]  hết.

 

[Dm]  Gượng cười lên đi lấp [C]  che bao niềm [Dm]  đau

[Dm]  Điều gì rồi cũng qua sớm [C]  mai thời gian bôi [F]  xóa

[Gm]  Là vì rồi ai cũng khác, [Dm]  làm cuộc tình nay xơ xác

[C]  Còn nhiều điều chưa [A7]  nói nhưng chẳng [Dm]  nên lời.

 

Đâu bàn tay anh nắm tay em [Am]  ngày xưa đó

[Gm]  Đâu bàn tay giao [C]  phó cả [F]  cuộc đời

[Gm]  Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi [Dm]  bàn tay ấm

Đã [C]  luôn bên anh dù bao gian khó vây [A7]  quanh.

 

[Dm]  Con người là quả lắc giữa nụ [Am]  cười và nước mắt

[Gm]  Vui thật nhiều nay [C]  đã khóc thật [F]  nhiều

[Gm]  Mong người nhiều may mắn trên đường [F]  dài em bước

Hãy [C]  quên anh như chưa [A7]  từng nhìn thấy trong [Dm]  đời.