Ai Bảo Chúng Tôi Là Người Già – Doãn Thịnh – Tốp Ca

Tone

Đánh giá

 

 

Ai bảo rằng chúng tôi là người [F] già, xin trả lời chúng tôi đâu có [Gm] già.

Sáu bảy mươi mái đầu dù bạc [C] trắng, nhưng tinh thần ý trí vẫn hăng [F] say.

Sớm bình mình tiếng chim ca rộn [F] ràng, khắp gần xa chúng tôi đã về [Gm] đây,

Trong vườn cây, gió đưa hương thơm [C] ngát, say luyện tập và say xưa múa [F] ca.

 

[Bb] A... luyện tập dưỡng sinh thân hình thêm cường [F] tráng,

A... luyện gươm, luyện võ, gân cốt [Gm] càng thêm săn

Bệnh tật [Bb] tiêu tan, tâm trí [C] tinh thông mồ hôi [F] tuôn ướt đầm vai [Gm] áo

Càng say [C] và lòng mình càng thấy vui [F] hơn.

 

[Bb] A... luyện tập dưỡng sinh theo lời khuyên của [F] Bác

A... lời ca điệu múa, theo trống [Gm] giục hăng say.

Cụ bà [Bb] thi đua, cụ ông[C]  thi đua dù tuổi [F] cao, trí càng thêm [Gm] cao

Nhiệt huyết [C] của tuổi già đâu có thua [F] ai

 

[Bb] Đất nước đang bừng lên nhịp sống [F] mới

Góp sức ta luyện [Gm] rèn và cùng nhau múa [F] ca

Tuổi [C] già đâu [F] có thua [Gm] ai.

Tuổi già đâu [Bb] có thua [C] ai.

Tuổi già đâu [F] có thua [Gm] ai.

Tuổi [Bb] già đâu [C] có thua [F] ai.