999 đóa hoa hồng

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1. 

|[Em]  Vắng anh chiều  nay, áng mây |[D]  nhẹ theo gió [G]  bay

|[Em]  Vương vấn đâu [Am]  đây, điệu |[D]  buồn nhung nhớ giăng [Bm]  đầy

|[Em]  Nắng đã nhạt phai, trên con |[D]  đường nghiêng bóng [G]  dài

|[Em]  Em mãi yêu [Bm]  anh trong kỷ |[Em]  niệm

 

Verse 2. 

|[Em]  Có những chiều mưa, em đi |[D]  về trên lối [G]  xưạ

|[Em]  Mưa ướt trên [Am]  vai, lạc |[D]  loài những tiếng nhạc [Bm]  buồn.

|[Em]  Có những chiều  đông, khi tâm |[D]  hồn em giá [G]  băng

|[Em]  Sao mãi đơn [D]  côi... người tình |[Em]  ơi!

 

ĐK: 

|[Em] _Vườn hồng ngày  xưa đã úa tàn 

|[C7M] _Con tim khổ đau đã héo mòn

|[Em]  Chờ đợi tình yêu đã lỡ làng 

|[C7M] _Chôn đi bao nhiêu những ước mong đẹp

|[Am] _Mãi sống với những [Bm]  kỷ niệm tuyệt vời

|[D] _Mãi sống với ước [Bm]  mơ yêu anh mà |[Em]  thôi