52 câu chuyện tình – Sơn Hạ

Tone

Đánh giá

 

Xú dzách, ách [G]  cơ, ách rô, ách chuồng, ách [C]  bí

Con hai rầu [Am]  rỉ lo nghĩ bởi nó không [D]  nhà

Anh ba xạo [Em]  ơi, thật thà như anh tứ [G]  quý

Anh năm tuổi [Em]  tí chưa vợ nằm ngủ mình [C]  ên. [Am] 

 

Chị sáu lênh [G]  đênh, như nhánh lục bình trôi [C]  nổi

Thương sao anh [Am]  bảy thất vọng cho mối duyên [D]  đầu

Bà tám lăng [Em]  xăng nói năng ai cũng [G]  biết

Để cho anh [Em]  chín vui tính, thương nhớ chị [Am]  mười.

 

Chú bồi [D]  cơ, nằm mơ ai nhung [Am]  nhớ

Chú bồi [D]  rô, buồn bã nên âu [Am]  sầu

Chú bồi [G]  chuồng, nụ cười tươi vui [Em]  vẻ

Chú bồi [G]  bí, tương tư mấy chị [Am]  đầm.

 

Thấy bác già [C]  cơ thầm thương mà trộm [Am]  nhớ

Thẩn thơ một [D]  mình hiu quạnh bác già [Am]  rô

Vô [G]  tư như bác già [Em]  chuồng

Cô đơn bác già [G]  bí lẻ loi một [Am]  mình.