20 – Trung beo – Minh Bùi

Tone

Đánh giá

 

 

[Bm]  Màu xanh hai mươi, Trong trắng, 

 Chưa biết [A] yêu , chưa bao giờ yêu

 Người con [G] gái !!. Lòng mênh mang. 

 

 Chờ ai [Bm] cho tim em một cơn say

 Khuất thiên [A] thu, nhâm nhi vị cay cay

 Tìm hơi [G] đắng !!. Sầu nhân gian 

 

[Bm]  Đại dương ru cho con thuyền đi xa.

 Nhìn sóng [A] xô, theo mây bay trời qua. 

 Nhắm mắt [G] em chờ anh

 

[Bm]  Ly yêu thương em rót để dành ai 

 Không uống được, [A] sẽ mãi mãi không được

 Dù ngàn vạn [G] năm, anh vẫn [A] chờ .

 

Break: 

[Bm]  Đại dương ru cho con thuyền đi xa.

 Nhìn sóng [A] xô, theo mây bay trời qua. 

 Nhắm mắt [G] em chờ anh

 

[Bm]  Ly yêu thương em rót để dành ai 

 Không uống [A] được, sẽ mãi mãi không được

 Dù ngàn vạn [G] năm, anh vẫn chờ [A] .

 

 Chorus: 

[Bm]  Đem bao yêu thương bùng cháy. Đi 

với[A] anh, đi khắp đại đương, đi với [G] người….

[Bm]  Mang bao nhung nhớ quay khuất. trao đến

[A] anh, trao hết lòng em, trao đến [G] người 

Nhẹ

[Bm]  Mang bao nhung nhớ quay khuất. trao đến

 anh, trao hết lòng em, trao đến người