12 Giờ

Tone

Đánh giá

(nhịp 4/4)<br />

Mười hai |[Fm] giờ, rung hồi chuông |[Bbm] vang réo rắt,<br />

mười hai |[Fm] giờ, em hẹn tôi, |[Bbm] mong mãi tới<br />

mười hai |[Db] giờ, trưa mừng tan |[C] ca nhớ, nhớ ...<br />

một người thương!|[Fm] ___ [Ab] ___  [Bb]         |[C] __  <br />

Mười hai |[Fm] giờ, xe đạp loanh |[Bbm] quanh xuống phố,<br />

Mười hai |[Fm] giờ, sẽ kịp thôi |[Bbm] hay nhỡ nữa,<br />

mười hai |[Db] giờ, tâm hồn tôi |[C] mơ đã ngỡ..<br />

.một tình |yêu. |[Fm] ___ [Ab] ___ [Bb]     |[C] ___<br />

Chorus :<br />

Là |[Bbm] giờ có em, mùa |[Eb] xuân thắp trên làn môi |[Ab] sắc hồng, yeah |[Ab] yeah<br />

Là |[Bbm] tìm thấy tôi, tình |[C] yêu em hát xoay đường |[Fm] kim giờ |[Fm] _ <br />

Là |[Bbm] ngồi sát thêm, kề |[Eb] vai nhé em nụ hôn |[Ab] đắm say |[Ab] ___ <br />

Là |[Bbm] mình có đôi, dìu |[C] nhau bước vui,... ngày rực |[Fm] rỡ___   |[Fm] __    ||<br />

Đặt hợp âm: Hùng Phong</p>