12 giờ – Nguyễn Duy Hùng

Tone

Đánh giá

 

Mười hai [Em]  giờ rung hồi chuông [A]  vang réo rắt

Mười hai [Em]  giờ em hẹn tôi [A]  mong mãi tới

Mười hai [Em]  giờ trưa mừng tan [B]  ca nhớ nhớ một người [Em]  thương.

 

Mười hai [Em]  giờ xe đạp loanh [A]  quanh xuống phố

Mười hai [Em]  giờ sẽ kịp [A]  thôi hay nhỡ nữa

Mười hai [Em]  giờ tâm hồn tôi [B]  như đã ngỡ một tình [Em]  yêu.

 

Là [Am]  giờ có em mùa [D]  xuân thắm trên làn [G]  môi sắc hồng [E7] 

Là [Am]  tìm thấy tôi tình [Bm]  em hát xoay đường [Em]  kim giờ. [E7] 

Là [Am]  ngồi sát thêm kề [D]  vai nhé em nụ [G]  hôn đắm say [E7] 

Là [Am]  mình có đôi dìu [Bm]  nhau bước vui ngày rực [Em]  rỡ.