1 phút (Một phút)

Tone
Andiez

Đánh giá

 

 

|[C]  |[Em/B]  |[Am7]  |[G] 

|[F]  |[Em] [Am7]  |[Am] [F]  |[G] 

 

|[G]  _Đã |[C] bao lâu , lòng này anh |[Em7/B] chẳng nói

Nói |[Am7] với em , ngàn lời a |[G] cất giữ trong tim

Lần này |[F7M] đến lần khác , đôi môi cứ lãng |[Em] phí chẳng nói [Am] 

Chỉ |[Dm] biết cạnh em , dù |[E7] cho em chẳng để ý

 

Và |[F7M] rồi em đã có |[Em7] người em yêu 

Mĩm |[G] cười cho qua hết |[F7M] đi

Phải chăng là |[Dm7] do người đến sau , |[Em7] yêu em thật nhiều , 

đã |[F7M] nói thay anh [D7] những lời a mong |[G] ước

 

Vẫn [G7] chúc cho em thật |[C] vui , mặc anh bên lề của |[Em7/B] hạnh phúc

Những phút giây ta đã |[Am7] qua , anh sẽ giữ như thước phim 

|[G] _để khi nhớ em anh |[F] xem và ước rằng thực |[Em] tế sẽ như [Am7] vậy... 

|[Dm] ở nơi đó thời gian như ngừng |[Fm] trôi hỡi |[G] em

 

1 phút đứng trước mặt |[C] em , 1 phút nói ra lời |[Em7/B] chưa nói

1 phút mạnh mẽ từ |[Am7] anh , ta vẫn sẽ chung lối |[Gm7] đi

Anh chẳng thể nào |[F] quay lại , để bây giờ |[Em] chẳng nói giá [Am] như 

|[Dm7] Giá như em hiểu rằng , |[F] giá như em 1 lần nhìn |[G] được , từ ánh mắt |[Csus4] anh [C] 

 

Dạo

|[C]  |[G/B]  |[Am]  |[C] [G]  |[F]  |[Em] [Am]  |[Dm] [D]  |[G]  |[G] 

 

Và |[F7M] rồi em đã có |[Em7] người em yêu 

Mĩm |[G] cười cho qua hết |[F7M] đi

Phải chăng là |[Dm7] do người đến sau , |[Em7] yêu em thật nhiều , 

đã |[F7M] nói thay anh [D7] những lời a mong |[G] ước

 

Vẫn [G7] chúc cho em thật |[C] vui , mặc anh bên lề của |[Em7/B] hạnh phúc

Những phút giây ta đã |[Am7] qua , anh sẽ giữ như thước phim 

|[G] _để khi nhớ em anh |[F] xem và ước rằng thực |[Em] tế sẽ như [Am7] vậy... 

|[Dm] ở nơi đó thời gian như ngừng |[Fm] trôi hỡi |[G] em

 

1 phút đứng trước mặt |[C] em , 1 phút nói ra lời |[Em7/B] chưa nói

1 phút mạnh mẽ từ |[Am7] anh , ta vẫn sẽ chung lối |[Gm7] đi

Anh chẳng thể nào |[F] quay lại , để bây giờ |[Em] chẳng nói giá [Am] như 

|[Dm7] Giá như em hiểu rằng , |[F] giá như em 1 lần nhìn |[G] được , từ ánh mắt |[Csus4] anh [C] 

 

Vì trái tim anh |[C] cần em , vì với anh em là |[G/B] duy nhất

Thế nhưng bây |[Am] giờ đây , chẳng thể đến được với |[Em] nhau 

Anh đã sai thật |[F7M] rồi , anh sai |[C] thật rồi[Am] 

Vì |[Dm] cứ mãi giữ lời yêu em trong trái |[F] tim |[G] 

 

1 phút đứng trước mặt |[C] em , 1 phút nói ra lời |[Em7/B] chưa nói

1 phút mạnh mẽ từ |[Am7] anh , ta vẫn sẽ chung lối |[Gm7] đi

Anh chẳng thể nào |[F] quay lại , để bây giờ |[Em] chẳng nói giá [Am] như 

|[Dm7] Giá như em hiểu rằng , |[F] giá như em 1 lần nhìn |[G] được , từ ánh mắt |[Csus4] anh [C]