1 2 3 4

Tone

Đánh giá

 

 

Intro:

| | | | | | | |

 

Verse 1:

Ngày mình chia |[Am] tay em đã nói đôi ta sẽ |[Em] không hoà hợp

Ngày mình chia |[F] tay em đã nói e không xứng |[G] đáng với anh

1 2 3 |[Am] 4 em có lắm lý do để |[Em] ta xa rời,

thật |[Dm] ra em có một người |[G] mới

 

Verse 2:

Những ngày rong |[Am] chơi em đã khiến con tim anh |[Em] như rối bời

Tội nghiệp a |[F] không khi trong em anh là một |[G] khoảng trống

Một người yêu |[Am] em trao cho e tất cả những |[Em] kì vọng

Thật |[F] ra em không khác mấy số |[E] không 

 

Chorus:

1 2 3 |[F] 4 ngày có chắc nỗi |[G] nhớ sẽ biến mất đi 

hay còn lưu |[Em] luyến vậy

Có chắc tiếng |[Am] khóc sẽ giúp lấy anh hay làm tan |[Dm7] nát lòng

Nhìn từng kỉ |[G] niệm trôi,nhạt nhoà và |[C] phai phôi wo hú |[E] wo

 

1 2 3 |[F] 4 năm,có lẽ ngốc |[G] nghếch a chỉ nhớ em

Dại khờ a |[Em] sai lầm,em cũng đã |[Am] có một tình yêu mới

Chắc anh chẳng |[F] tin một ai nữa |[G] đâu

Vì ta mất |[G] nhau |[C] nha 1 2 3 |[Am] 4 ||