Fingerstyle [Sơn Tùng M-TP]Nơi này có anh - Ver Đơn Giản - arr Vũ Hà 2017-03-27

[Sơn Tùng M-TP] Nơi này có anh - Version Đơn Giản - arr Vũ Hà

 1. hacmieu
  Tác giả:
  Sơn Tùng M-TP
  Chuyển soạn:
  Vũ Hà
  [Sơn Tùng M-TP] Nơi Này Có Anh - Fingerstye - GUITAR PRO 6 (GPX) - Siêu đơn giản cho các bạn mới tập guitar. Bản in chỉ 2 trang giấy.
  Bài hát nhịp 4/4
  Bản chuyển soạn nhịp 4/4
  Video DEMO nhịp 2/4
  Bản chuyển soạn cho học sinh nhưng đơn giản quá học sinh không thèm tập.

View Việt Guitar in the app because you deserve the best.

Continue

or go to the mobile site

Powered by ForumApps