Ánh trăng nói hộ lòng tôi - arr Nguyễn Thiện 2015-08-29

Ánh trăng nói hộ lòng tôi - arr Nguyễn Thiện

  1. thewung
    Mình tìm thấy cái bản score của bác Nguyễn Thiện ,rồi viết tab lại. Thấy cũng rất hay nên gởi lên đây chia sẽ cho mọi người tập chơi cho vui