Lê Hùng Phong (Guitar Solo) -Nỗi Lòng Người Đi - NS Anh Bằng

Lê Hùng Phong (Guitar Solo) -Nỗi Lòng Người Đi - NS Anh Bằng