Lê Hùng Phong(guitar solo) Lời ru trên nương (ns Trần Hoàn).

Lê Hùng Phong(guitar solo) Lời ru trên nương (ns Trần Hoàn).