Dang Truong Giang - Love me by Yiruma (Classic Guitar cover)

Dang Truong Giang - Love me by Yiruma (Classic Guitar cover)