Chuyện Tình - Thanh Ngọc SBD 29. LNT band.

Chuyện Tình - Thanh Ngọc SBD 29. LNT band.