Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Việt Guitar.

 1. tuanhai5298 set their home page.

  https://aggroup.com.vn/may-san-xuat-cua-nhom/

  22/7/17 lúc 18:49
 2. quynhah09 set their home page.

  https://baosuckhoe247.com/

  20/7/17 lúc 16:38
 3. phuongdu92 set their home page.

  http://bloggioitre.net

  19/7/17 lúc 15:14
 4. phuongdu92 set their occupation to Nhân viên văn phòng.

  19/7/17 lúc 15:14
 5. truonglinh180391 left a message on guitar_chick's profile.

  Chào bạn! Mình thấy bạn có khá nhiều tác phẩm guitar rất hay. Không biết bạn giờ sinh sống và làm việc ở đâu. Mình rất muốn học hỏi thêm...

  19/7/17 lúc 11:44
 6. truonglinh180391 left a message on KakaNg's profile.

  Chào bạn! Mình thấy bạn có khá nhiều tác phẩm guitar rất hay. Không biết bạn giờ sinh sống và làm việc ở đâu. Mình rất muốn học hỏi thêm...

  19/7/17 lúc 11:43
 7. truonglinh180391 left a message on winter's profile.

  Chào bạn! Mình thấy bạn có khá nhiều tác phẩm guitar rất hay. Không biết bạn giờ sinh sống và làm việc ở đâu. Mình rất muốn học hỏi thêm...

  19/7/17 lúc 11:42
 8. truonglinh180391 set their home page.

  http://starsolutions.vn

  19/7/17 lúc 11:37
 9. truonglinh180391 set their occupation to CEO.

  19/7/17 lúc 11:37
 10. truonglinh180391 đã có avatar mới.

  19/7/17 lúc 11:37
 11. thiennhd set their home page.

  https://www.celeb.vn/

  18/7/17 lúc 14:21
 12. xe16choqb9246 đã có avatar mới.

  18/7/17 lúc 11:27
 13. kenhlike06 đã có avatar mới.

  17/7/17
Đang tải...